Wednesday, September 28, 2011


Hình ảnh Joanna ban đầu với mái tóc thẳng tự nhiên và phần tóc mái cắt bằng sexy.


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 2


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 3


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 4


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 5


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 6


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 7


Sau khi tạo kiểu xong Joanna đã có một mái tóc rất quyến rũ.


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 9


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 10


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 11


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 12


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 13


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 14


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 15


Và kết quả là bạn đã có một kiểu tóc rất cá tính, ấn tượng. Nhìn phía trước rất giống với kiểu tóc của Bardot.


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 17


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 18


Đổi phong cách với 3 kiểu tóc - 19


Cuối cùng xịt lên toàn bộ lớp keo giữ dáng và làm bóng tóc.

Xem bài viết đầy đủ

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts