Sunday, September 25, 2011


- Bạn có thể tùy chỉnh khoảng cách giữa hai chân và độ nghiêng người sao cho cơ thể vững nhất khi cầm tạ lên.


Động tác 2:


- Dưới sự kiểm soát trọng lượng tạ khi chuyển động, hạ tạ về vị trí ban đầu, cơ duỗi hoàn toàn. Đến động tác này thì lại hít sâu vào để cơ thể sinh công, tạo lực cho việc kéo tạ lên ở động tác 1 nghen!


Động tác 1:


Động tác 2:

Xem bài viết đầy đủ

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts